Hotels Against Trafficking

Vi har tagit ställning

Hotel Birger Jarl stödjer RealStars som är en ideell organisation som arbetar mot trafficking både inom Sverige och EU. Våra medarbetare utbildas i hur man agerar vid misstänkt trafficking och prostitution.

Läs mer