Giving People

Hjälparbete

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Vi stödjer Giving People med olika insatser under året.